Projekt­medel för natur- och djurskydd

Strangells stiftelse förvaltar egna skogsfastigheter och finansierar projekt som främjar naturskydd samt verksamheter i enlighet med förbundet Djurens Rätts inriktning med prioritet inom Norrlandslänen.

Bidrag till forskning och projekt

Projektmedel upp till 10 000 kr kan ansökas när som helst under året. Större summor söks under särskilda utlysningsperioder.

Beviljade projekt

  • Svampveckan i Borgsjö 2016
    Borgsjö, Västernorrland
  • Inventering av skyddsvärd skog 2018                                     Gäddede, Jämtland

Fritt växande skog utan skogsbruk

Strangells stiftelse äger sex skogsfastigheter, som är lämnade till fri utveckling utan jakt eller skogsbruk. 

Stiftelse för ett fritt djur- och naturliv

Maria och Eric Strangells stiftelse för natur- och djurskydd bildades våren 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell.