Strangells Stiftelse för natur- och djurskydd

Stiftelse för ett rikt djur- och naturliv

Maria och Eric Strangells stiftelse för natur- och djurskydd bildades våren 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell.

Syftet är dels att stiftelsens skogsfastigheter skall förvaltas på så sätt att den biologiska mångfalden avseende djur- och växtlighet kan utvecklas på ett naturligt och av skogsbruk opåverkat sätt, dels att dela ut medel som skall användas till gagn för djur- och naturskyddet.

Stiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av två ledamöter utsedda av Naturskyddsföreningens länsförbund Jämtland-Härjedalen, en ledamot utsedd av Naturskyddsföreningen i Västernorrland, en ledamot utsedd av Naturskyddsföreningen i Gävleborg samt en ledamot utsedd av förbundet Djurens rätt. Respektive ledamot skall vara lokalt förankrad i den aktuella regionen.

Stiftelsen har sitt säte i Östersund och har organisationsnummer 802478-5126.

Ingeborg Strangell – konstnären bakom stiftelsen

Konstnär Ingeborg Strangell (1915 – 2007) bodde hela livet på gården Sörehill i Lit några mil utanför Östersund. Hon var en känd konstnärsprofil i Jämtland och hade en central position i länets konstliv. Hon var mycket aktiv i KRO, Konstnärerna Riksorganisation, och även i många år ordförande i Jämtlands läns konstförening.

Ingeborg Strangell studerade vid Otte Skölds konstskola, senare vid Valands konstskola. Hon deltog i flera samlingsutställningar men även egna utställningar. På 1950-talet tillhörde hon en ny generation jämtländska konstnärer och hon använde sin konst för att delta i samhällsdebatten. Genom sina olika konstuttryck kommenterade hon både politik och samhällets orättvisor, som hon uppfattade det. Hennes konst var orädd och ju längre fram i karriären desto skarpare blev hon. Mycket av hennes konst inspirerades av naturen som alltid var nära. Förutom Jämtland gjorde hon flera resor i grannländernas nordliga delar. Ingeborg Strangell var en stor skogsägare och en sann djurvän.

Hennes allt starkare natur- och djurskyddsintresse resulterade inte sällan i skarpa debatter bl a vid utformningen av skötselföreskrifterna för naturreservatet Strangellsbodarna som omsluter hennes kära fäbodställe i den gamla kalkgranskogen några mil från hemmet. 

Styrelse

Nora Lundblad, ordf, Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen

Ulf von Sydow, Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen

Lasse Bengtsson, Naturskyddsföreningen Västernorrland

Bernt Larsson, Naturskyddsföreningen Gävleborg

Camilla Bergvall, Djurens Rätt

Beviljade projekt

Följande projekt har beviljats medel från Strangells Stiftelse hittills.

 • Svampinventering Spindlingar, Medelpad Jämtland
 • Svampinventering Hattsvampar, Medelpad Jämtland
 • Inventering skyddsvärd skog, Gäddede Jämtland
 • Inventering skyddsvärd skog, Ljungdalen - Storsjö Härjedalen
 • Inventering skyddsvärd skog Svedjebodarna Jämtland
 • Rovdjurskonferens Järvsö, Hälsingland
 • Vattenkonferens Bollnäs, Hälsingland
 • Utvärdering av 30 års fjällskogspolitik, fjällskogslänen
 • Jokkmokks Naturskyddsförening 50 år, Norrbotten
 • Utbildning för ledare till "barn lär sig natur", Hälsingland
 • Rovdjursinformation till barn, elever, lärare. De 5 stora, Järvsjö
 • Sundsvalls Mykologiska Förening, jubileumsskrift
 • Fågelböcker och holkar 6åringar, Nordanstig
 • Bokprojekt urskogar St. Sjöfallet
 • Klimatsalongen Sundsvall
 • Skogsinventering Ängra, Hälsingland
 • Skogsinventeringar Jämtland
 • Fågelholkar Ånnsjön, Jämtland
 • Fågelholkar Storsjöbygdens golfklubb, Jämtland
 • Fågelholkar Lillsjön Östersund, Jämtland
 • Vandra fjällnära, Jämtland
 • Strangellsbodarna historia och framtid, Jämtland
 • Småfågel och uggleholkar, Ångermanland
 • Kurser gammelskog, Gävleborg
 • Bävern 100 år, Strömsund
 • Universitetskurs naturvårdsarter fjällnära, Jämtland

Mer info om avslutade projekt

Svampveckan i Borgsjö hösten 2016
Läs rapport från svampveckan i Borgsjö

Svampveckan i Borgsjö hösten 2018

https://myko.se/russulales-2018/

Inventering skyddsvärd skog Ljungdalen 2019

http://www.skyddaskogen.se/sv/om-oss/rapporter-och-dokument/rapporter?view=simplefilemanager&id=103

Inventering skyddsvärd skog Gäddede 2018

http://www.skyddaskogen.se/sv/arkiv/154-svenska-kategori/aktuellt/pressmeddelanden/4800-ny-rapport-oacceptabelt-avverka-vid-bjoerkvattnet-i-jaemtland

Rovdjursinformation till barn, elever och lärare 2020

https://www.de5stora.com/skola/rovdjursskola-pa-webben/

Vandra Fjällnära

https://www.vandrafjallnara.se/ 

Bokprojekt urskogar, Stora Sjöfallet

https://votumforlag.se/produkt/fjallrand/