Projekt­medel för natur- och djurskydd

Vi förvaltar egna skogsfastigheter och finansierar projekt som främjar naturskydd samt verksamheter i enlighet med förbundet Djurens Rätts inriktning med prioritet inom Norrlandslänen.

Ansök om projektmedel

Bidrag till forskning och projekt

Om du har en projektidé som är i linje med stiftelsens syfte kan du ansöka om ekonomiskt stöd för genomföra den.

Genomför din projektidé

Beviljade projekt

Sedan starten 2015 har vi delat ut medel till en rad olika projekt som främjar natur- och djurskydd.

Se beviljade projekt

Fritt växande skog utan skogsbruk

Strangells stiftelse äger sex skogsfastigheter, som är lämnade till fri utveckling utan jakt eller skogsbruk.

Skogsförvaltning

Stiftelse för ett fritt djur- och naturliv

Maria och Eric Strangells stiftelse för natur- och djurskydd bildades våren 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell.

Läs mer