Ansök om medel från Strangells stiftelse

Strangells stiftelse delar årligen ut medel till föreningar och verksamheter som vill gagna djur- och naturskydd.

Om du har en projektidé

Om du har en projektidé som är i linje med stiftelsens syfte kan du ansöka om ekonomiskt stöd för den via mail. Läs först igenom informationen på den här sidan noga, då ökar chanserna att du skriver en ansökan som matchar stiftelsens kriterier. Det är särskilt viktigt att du anger en specificerad budget i din ansökan.

Ändamål

Enligt stiftelsens utdelningspolicy som har sin grund i Ingeborg Strangells testamente kan utdelning ske till forskning, projekt eller aktiviteter som främjar naturskydd och i frihet levande vilda djur, till verksamheter i enlighet med Djurens Rätts inriktning samt för avskaffande av plågsamma experiment på djur. Ansökningar för projekt i norrlandslänen prioriteras.

Se tidigare projekt

Ansökningsperioder och besked

För mindre ansökningar under 15 000 kronor gör vi löpande bedömningar och du får vanligtvis svar inom 30 dagar. Större ansökningar, över 15 000 kronor, behandlas vanligtvis inom 90 dagar. Vid beviljade större projekt över 50 000 kr betalar vi 70% vid start och 30% efter slutrapport.

Ansökningskriterier

 • Projektet är i linje med stiftelsens syfte.
 • Ansökan är komplett och innehåller en specificerad budget.
 • Du som ansöker representerar en ideell organisation, stiftelse eller motsvarande.
 • När du ansöker om medel förbehåller du dig att redovisa projektet efter dess slut.
 • På lämpligt sätt ska det framgå att Strangells stiftelse möjliggör projektet.

Vad du inte kan ansöka om

 • Ändamål som inte är i linje med stiftelsens syfte.
 • Bidrag för löpande drift och verksamhet.
 • Löpande lönekostnader.

Ansökan ska innehålla

 • Projektnamn
 • Organisation samt organisationsnummer
 • Namn på kontaktperson
 • E-post och telefonnummer
 • Sammanfattning av projektet
 • Syfte och hur projektet är i linje med stiftelsens ändamål
 • Specifierad budget och information om eventuella medfinansiärer

Kontrollera din ansökan

Läs noga igenom vad som gäller för att ansöka om projektmedel. Om ansökan inte bedöms som komplett kan vi skicka tillbaka den för komplettering. Vi förbehåller oss rätten att ej besvara ansökningar som avviker från stiftelsens policy för utdelning. Vid avslag på ansökan ger vi en kort motivering och det går ej att överklaga.

Skicka in er ansökan till oss via mail: info@strangellsstiftelse.se

Maila oss

För att kunna behandla din ansökan sparar vi de uppgifter du lämnar enligt dataskyddsförordningen, vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till någon annan. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller synpunkter om hur vi hanterar dina personuppgifter.