Strangells Stiftelse för natur- och djurskydd

Maria och Eric Strangells stiftelse för natur- och djurskydd bildades våren 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell.

Stiftelse för ett rikt djur- och naturliv

Syftet är dels att stiftelsens skogsfastigheter skall förvaltas på så sätt att den biologiska mångfalden avseende djur- och växtlighet kan utvecklas på ett naturligt och av skogsbruk opåverkat sätt, dels att dela ut medel som skall användas till gagn för djur- och naturskyddet.

Stiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av två ledamöter utsedda av Naturskyddsföreningens länsförbund Jämtland-Härjedalen, en ledamot utsedd av Naturskyddsföreningen i Västernorrland, en ledamot utsedd av Naturskyddsföreningen i Gävleborg samt en ledamot utsedd av förbundet Djurens rätt. Respektive ledamot skall vara lokalt förankrad i den aktuella regionen.

Stiftelsen har sitt säte i Östersund och har organisationsnummer 802478-5126.

Ingeborg Strangell – konstnären bakom stiftelsen

Konstnär Ingeborg Strangell (1915 – 2007) bodde hela livet på gården Sörehill i Lit några mil utanför Östersund. Hon var en känd konstnärsprofil i Jämtland och hade en central position i länets konstliv. Hon var mycket aktiv i KRO, Konstnärerna Riksorganisation, och även i många år ordförande i Jämtlands läns konstförening.

Ingeborg Strangell studerade vid Otte Skölds konstskola, senare vid Valands konstskola. Hon deltog i flera samlingsutställningar men även egna utställningar. På 1950-talet tillhörde hon en ny generation jämtländska konstnärer och hon använde sin konst för att delta i samhällsdebatten. Genom sina olika konstuttryck kommenterade hon både politik och samhällets orättvisor, som hon uppfattade det. Hennes konst var orädd och ju längre fram i karriären desto skarpare blev hon. Mycket av hennes konst inspirerades av naturen som alltid var nära. Förutom Jämtland gjorde hon flera resor i grannländernas nordliga delar. Ingeborg Strangell var en stor skogsägare och en sann djurvän.

Hennes allt starkare natur- och djurskyddsintresse resulterade inte sällan i skarpa debatter bl a vid utformningen av skötselföreskrifterna för naturreservatet Strangellsbodarna som omsluter hennes kära fäbodställe i den gamla kalkgranskogen några mil från hemmet.

Styrelse

  • Nora Lundblad, ordf, Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen
  • Ulf von Sydow, Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen
  • Lasse Bengtsson, Naturskyddsföreningen Västernorrland
  • Bernt Larsson, Naturskyddsföreningen Gävleborg
  • Camilla Bergvall, Djurens Rätt