Redovisning av beviljade medel från Strangells stiftelse

Här redovisar du som beviljats medel av Strangells stiftelse ditt projekt.

Projektredovisning

Information att skicka till oss

  • Projektnamn
  • Organisation
  • Organisationsnummer
  • Kontaktperson
  • Förnamn- och efternamn
  • Mejladress
  • Telefonnummer
  • Hur många nåddes av projektet? Uppskatta både deltagande och synlighet i exempelvis media.
  • Hur fördelades de medel ni fått beviljade? Utgå från er ursprungliga budget och redovisa utfallet.
  • Hur synliggjordes Strangells stiftelse som möjliggörare för projektet?

Får Strangells stiftelse publicera information och eventuella bilder från projektet på vår hemsida som inspiration för andra aktörer som vill göra skillnad för djur- och naturskydd? [] Ja / [] Nej

Bifoga gärna fotografier, artiklar eller annat som visar projektets utfall.

Tack för ert viktiga arbete för djur- och naturskydd i enlighet med Ingeborg Strangells önskemål!

Skicka in er redovisning till oss via mail.

Maila info@strangellsstiftelse.se